Fortrydelsesformular


FORTRYDELSESFORMULAR
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Dsignerportalen IvS
Provstegade 7, 2. TV
8900 Randers
E-mail: info@dsignerportalen.dk

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med
min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

- Bestilt den ______________________________________________________
- Ordrenummer ______________________________________________________
- Bestilt af (navn) ______________________________________________________
- Bestillers adresse ______________________________________________________
- Bestillers underskrift ______________________________________________________